PhDr. Jan Cholínský (* 1965)

Odborné zaměření

 • Příčiny převzetí moci KSČ v letech 1945–1948 a sovětizace Československa
 • Studená válka mezi Východem a Západem 1945–1989
 • České exilové hnutí v boji proti komunismu 1948–1989
 • České undergroundové hnutí 1969–1989
 • České reflektování vlády KSČ po listopadu 1989
 • Polský protikomunistický odboj a období „postkomunismu“

Kontakt

Vzdělání

 • Bc., Mgr. – Vysoká škola pedagogická Hradec Králové
 • PhDr. – Univerzita Pardubice

Profesní curiculum

 • 1986–1992: Dělník a knihovník
 • 1993–2013: Učitel a sociální-pedagog
 • Od roku 1995: Výzkum zaměřený na: a) příčiny sovětizace Československa, b) dějiny české protikomunistické rezistence a politického exilu 1945–1989
 • Od roku 1998:
  • Publicistická činnost – Babylon, CS. magazín, Délský potápěč, Distance, Konzervativní listy, Lidové noviny, Hlas národa (Chicago), Nedělní Hlasatel (Chicago), Nový polygon, Obrázek libereckých farností, Paměť a dějiny, Prostor, Proglas, RC Monitor, Securitas imperii, Skleněný kostel, Střední Evropa, Svobodné fórum, Věrni zůstaneme – KPV, Xantypa
  • Spolupráce s periodiky Distance, Střední Evropa, Obrázek libereckých farností, Paměť a dějiny, Věrni zůstaneme - KPV, Konzervativní listy, Securitas imperii
  • Spolupráce s knihovnou exilu a samizdatu Libri prohibiti
  • Editor a vydavatel díla historika a politologa Josefa Kalvody
 • 1999–2004: Inventarizace pozůstalosti a osobního archivního fondu Josefa Kalvody
 • 2009–2014: Provozovatel webových stránek Profesor Josef Kalvoda Ph. D.
 • Od roku 2011: Spolupráce s polskými a slovenskými historiky a dokumentaristy
 • 2012–2014: Vedoucí redaktor odborného periodika Securitas imperii, č. 20–25
 • 2013–2015: Člen redakční rady čtvrtletníku Paměť a dějiny
 • 2015–2017: Práce na badatelském projektu ÚSTR Český exilový politický aktivismus a politická publicistika v opozici k Radě svobodného Československa v letech 1948–1968

Odborná publicistika:

a) Monografie

 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Nakladatelství Dílo, Kladno 2002

b) Studie ve sbornících

 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Nesmiřitelný rozkol 1948–1956. Politický aktivismus v první etapě českého exilového hnutí. In: Securitas imperii, 2010, č. 1 (16), s. 52–87
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Vlastislav Chalupa a Josef Kalvoda – dva osudy a dva odboje. In: VEBER, Václav, BUREŠ, Jan a kolektiv: Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. Století, Vydavatelství Čeněk, ÚSTR a Metropolitní univerzita, Plzeň-Praha 2010, s. 55–83
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Heroický skeptik, jenž v žertu neměl sobě rovna. Nad životem a dílem Ladislava Jehličky (1916–1996). In: Securitas imperii, 2011, č. 2 (19), s. 158–217
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Český a slovenský protikomunistický odboj v zahraničí po únoru 1948. Sonda do vztahů Čechů a Slováků neuznávajících Radu svobodného Československa. In: JAŠEK, Peter (ed.): Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. Zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 14.–16. novembra 2011. ÚPN, Bratislava 2012, s. 707–742
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Bourání Vladimíra Pekelského. In: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 173–194
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Svatý zákon sobectví a jeho oběti. Západ a stavba „sovětského domu“ v letech 1944–1947 aneb nad jednou kapitolou dějin Velké Británie a Spojených států amerických a česko-slovenskými souvislostmi. In: RYDLO, Jozef M. et al.: In verbo autem tuo. Jubilejník k 70. narozeninám Jána Ďuricu SJ, Lúč, Bratislava 2013, s. 173–188
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí. Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin. In: Josef Kalvoda – sborník textů z konference pořádané Knihovnou kardinála Berana 18. června 2012 v Třemošné. Knihovna kardinála Berana, Plzeň 2013, s. 42–106
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Radko Klein-Jánský – český patriot a katolický intelektuál v protikomunistickém odboji. In: ŠTANCL, Jiří (ed.): Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Město Klatovy, Klatovy 2014, s. 156–179
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Sociální nauka katolické církve jako zbroj ve studené válce. Simeon Ghelfand a český protikomunistický odboj v zahraničí. In: ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. Sborník o protikomunistickém odboji, Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ, Praha 2015, s. 204–219

c) Studie v periodikách

 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938. Obrázek libereckých farností, 2009, č. 9 a 10, Příloha; Střední Evropa, 2009, č. 133, s. 81–112 [redakčně zkráceno]; Délský potápěč, 2009; CS Magazín, 2009; RC Monitor, 2009: http://rcmonitor.cz/zpravy/vatikan/mnichovska-zrada-nebo-prazsky-krach-necasova-mise-a-rozpad-ceskoslovenska-v-roce-1938/3237
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Vojáci Kristovi, aréna volá! Sursum corda! Josef Kalvoda a český protikomunistický odboj v zahraničí. Paměť a dějiny, 2010, č. 2, s. 94–108

 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Studená válka a mezníky v české exilové politice 1948–1989. Střední Evropa, 2010, č. 134, s. 88–110; Věrni zůstaneme – KPV, 2010, č. 7–8, s. 7–14; Obrázek libereckých farností, 2010, č. 9, Příloha; Distance, 2010, č. 1
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Causa Vladimír Pekelský. Distance, 2012, č. 2, 3 a 4
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí – I. Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin – I. Střední Evropa, 2013, č. 138, s. 72–87 [redakčně zkráceno]; (plná verze obou částí online: http://www.konzervativnistrana.cz; www.librinostri.cz)
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí – II. Edvard Beneš, lidová demokracie a moderní česká státnost v podání současných historiků. Střední Evropa, 2013, č. 138, s. 61–136
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Boje a úskalí ve hře o velkou sázku. Český skauting za časů komunistického temna 1948–1989. Paměť a dějiny, 2013, č. 1, s. 3–13
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Klíč k sovětizaci Československa. Politika Edvarda Beneše v době 2. světové války a výklad Huberta Ripky o mírumilovném sovětském spojenci a přínosu bolševické revoluce všemu lidstvu. Paměť a dějiny, 2013, č. 2, s. 3–15
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Svatý zákon sobectví a jeho oběti. Západ a stavba „sovětského domu“ v letech 1944–1947 aneb nad jednou kapitolou dějin Velké Británie a Spojených států amerických a česko-slovenskými souvislostmi. Distance, 2013, č. 1
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Bořitelé nenormalizace – Ivan Martin Jirous. Konzervativní listy, 2014, říjen: http://konzervativnilisty.cz/index.php/component/content/article/88-cisla/rijen-2014/1049-boritele-nenormalizace-ivan-martin-jirous
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Stojíme u zdi. K českému hudebnímu undergroundu 80. let. Paměť a dějiny, 2015, č. 1, s. 78–91

d) Rozhovory s historiky

 • CHOLÍNSKÝ, Jan – MANDLER, Emanuel. Rozpravy, č. 3–4, 2000, s. 49–54, s. 8–14
 • CHOLÍNSKÝ, Jan – AUSKY, Stanislav. Rozpravy, č. 3–4, 2000, s. 49–54
 • CHOLÍNSKÝ, Jan – SMETANA, Vít: O příčinách vítězství komunistů v únoru 1948. Občanský institut (Bulletin OI, č. 212), Praha 2009; (v plném znění online na www.totalita.cz)
 • CHOLÍNSKÝ, Jan – BUDIL, Ivo T.: Totalitarismus v teorii a praxi. In: Securitas imperii, 2012, č. 2 (21), s. 228–247
 • CHOLÍNSKÝ, Jan – KRAMER, Mark: Studená válka mezi Východem a Západem. In: Securitas imperii, 2013, č. 1 (22), s. 208–234
 • CHOLÍNSKÝ, Jan – ZACHARIÁŠ, Jiří: Budoucnost českého skautingu je v jeho minulosti. Rozhovor o dějinách českého skautingu v době komunismu a po listopadu 1989. Paměť a dějiny, 2013, č. 1, s. 14–24
 • CHOLÍNSKÝ, Jan – CENCKIEWICZ, Sławomir: Sovětizace Polska, Západ a princip legalismu. In: Securitas imperii, 2014, č. 1 (24), s. 204–233
 • CHOLÍNSKÝ, Jan – VEBER, Václav: Dějiny Sovětského svazu, český protikomunistický odboj a cesty historiografie. In: Securitas imperii, 2014, č. 2 (25), s. 296–328

e) Komentované dokumenty

 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Protest proti československo-sovětské smlouvě Otevřený dopis České národní jednoty v Londýně Anthony Edenovi z 20. l. 1944. Securitas imperii, 2013, č. 22, č. 1 (22), s. 122–173
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Český národní výbor v Londýně a počátky českého protikomunistického odboje v zahraničí (vybrané dokumenty z let 1948–1950). In: ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji, Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ, Praha 2013, s. 158–176
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Sociální nauka katolické církve jako zbroj ve studené válce. Simeon Ghelfand a český protikomunistický odboj v zahraničí (Dokumenty). In: ŽÁČEK, Pavel a kol.: Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. Sborník o protikomunistickém odboji, Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ, Praha 2015, s. 220–236

f) Poznámky k historickým esejům

g) Předmluvy a doslovy

 • Čekání na Reagana. [Předmluva] In: KALVODA, Josef: Studená válka 1946–1989 – svoboda znamená odpovědnost. Nakladatelství Dílo, Kladno 1999, s. 2–8
 • Kámen do mozaiky komunistických provinění. [Doslov] In: JANDEČKOVÁ, Václava: Kámen. Svědectví hlavního aktéra akce „falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku, Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2013, s. 312–313
 • Úvodem. In: Securitas imperii, 2012, č. 2 (20), s. 10–12
 • Úvodem. In: Securitas imperii, 2013, č. 2 (23), s. 10–12

h) Analýzy a polemiky

i) Recenze a zprávy

 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Kdo byl kdo u nás ve 20. století. (Milan Churaň a kol: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století). Lidové noviny, 1998
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Zemřel bojovník za svobodu národa – Josef Kalvoda (15. 1. 1923 – 8. 3. 1999). Střední Evropa, 1999, č. 88, s. 106–117
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Volba prezidenta a vystoupení poslance Karase, Rozpravy č. 1, 1999, s. 10–11
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Podivná konference. Konference na téma česko-německé vztahy: česká stanoviska. Rozpravy, č. 1, 1999, s. 14
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Konference o agrárním hnutí v českých zemích a československých dějinách. Rozpravy, 1999, č. 2, s. 19–21
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Odkaz Josefa Kalvody, Rozpravy, 1999, č. 2, s. 13–14
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Kniha, o níž se mlčí (Josef Kalvoda: Genese Československa). Rozpravy, 1999, č. 1, s. 15
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Rok profesora Josefa Kalvody. Universum. Revue České křesťanské akademie, 2009, č. 2, s. 4
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Eva Štolbová: Sametová historie. Věrni zůstaneme – KPV, 2010, č. 7–8, s. 15–19; Paměť a dějiny, 2010, č. 3, 134–137 [redakčně zkrácená verze]
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Dagmar Šimková: Byly jsme tam taky. Věrni zůstaneme - KPV, 2010, č. 10, s. 8–11; Obrázek libereckých farností, 2010, č. 1, s. 8–11; Paměť a dějiny, 2010, č. 4, s. 133–135 [redakčně zkrácená verze]
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Den Polska na festivalu Mene Tekel. Securitas imperii, 2011, č. 1 (18), s. 319–328
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Přehlídka vítězů – 22. září 1939, Brest Litevský (dokumentární film polského režiséra Grzegorze Brauna). Střední Evropa, 2011, č. 135, s. 59–68; Věrni zůstaneme – KPV, 2011, č. 4–5, s. 2–4 [pod názvem Přehlídka vítězů zadostiučiněním poražených]
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Svět knihy Praha 17. mezinárodní knižní veletrh a literární festival (Martin Mejstřík: Deník aneb Řekněte jim, že sametová...; Irena Brežná: Nejlepší ze všech světů). Paměť a dějiny, 2011, č. 3, 134–136
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Rudolf Beran a jeho doba: Vzestup a pád agrární strany. Věrni zůstaneme – KPV, 2012, březen/duben, s. 9–10
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Tři kámoši (Trzech kumpli) TVN 2008, režie Anna Ferens a Ewa Stankiewicz. Securitas imperii, 2012, č. 1 (20), s. 144–148
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Beseda: Jak točit zajímavé filmy o komunistickém období? S režisérem filmu Černý čtvrtek Antonim Krauzem. Securitas imperii, 2012, č. 1 (20), s. 168–172
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Königsmühle Land-Art. Setkání v prostředí zaniklé osady. Securitas imperii, 2012, č. 2 (21), s. 287–292
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. února 2013. Securitas imperii, 2013, č. 2 (23), s. 170–185
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Kámen do mozaiky komunistických provinění. Nad knihou Václavy Jandečkové Kámen. Svědectví hlavního aktéra akce „falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku.Konzervativnílisty, 2013, listopad: http://konzervativnilisty.cz/index.php/texty/kultura-a-recenze/324-kamen-do-mozaiky-komunistickych-provinni-a-stepy-historicke-pamti
 • CHOLÍNSKÝ, Jan – SVOBODA, David: Konference: Politický exil ze zemí střední a východní Evropy – motivy, strategie a perspektivy na Východě a Západě, 1945–1989. Securitas imperii, 2014, č. 1 (24), s. 322–329
 • CHOLÍNSKÝ, Jan – PEHR, Michal: Konference: Roky přelomu. Slovensko v letech 1945–1948. Securitas imperii, 2014, č. 2 (25), s. 366–371
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Konec druhé světové války a sovětská dobyvačná politika (Anne Applebaumová: Železná opona. Podrobení východní Evropy 1944–1956). Konzervativní listy, 2015, červenec: http://konzervativnilisty.cz/index.php/texty/kultura-a-recenze/1203-konec-druhe-svetove-valky-a-sovetska-dobyvacna-politika; Paměť a dějiny, 2015, č. 2, s. 137–139 [zkrácená verze]
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Zemřel historik Václav Veber. Čest jeho památce! Konzervativní listy, 2016, červen

Popularizační články:

 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Vojenské zájmy SSSR a 18. říjen 1968. Nedělní Hlasatel, 1998, 29. listopadu, s. 4; [v Lidových novinách uvedeno pod redakčně změněným názvem: Komunisté připravovali příchod Sovětů již před rokem 1968. V prosinci 1965 byla podepsána tajná smlouva mezi Československem a SSSR o umístění jaderných zbraní na čs. území. Lidové noviny – Orientace, 1998, 17. října, s. 21]
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Mnichov 29. září a Praha 30. září 1938 – kapitulace v otázkách a odpovědích. Střední Evropa, 1998, č. 84, s. I–IV
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Únor 1998 v České republice. Prostor, 1998, č. 37, s. 90–98; Nedělní Hlasatel (Chicago), 1998, 26. dubna a 3. května
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Únor 1948 byl pokračováním května 1945. Rozpravy, 1999, č. 1, s. 3
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Vyhnání a vypovězení Němců z Československa. Rozpravy, 1999, č. 2, s. 3
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Zneuctěni a zapomenuti. Muži I. odboje: Josef Dürich – Vácslav Vondrák – Karel Pergler. Rozpravy, 1999, č. 2, s. 16–19
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Česká republika, země kde zítra znamená včera? Rozpravy, 2000, č. 3–4, s. 4–7
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Rozhovory s JUDr. Ing. Jiřím Karasem (poslanec PS PČR za KDU-ČSL), Ing. Antonínem Duškem (předseda Sdružení občanské sebeobrany), Prof. Dr. Ing. Liborem Bromem (ředitel studií ruské oblasti – University of Denver), Prof. Milanem Zeleným (profesor manažerských systémů – Fordham University). Rozpravy, 2000, č. 3–4, s. 15–32
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Jak syn chalupníka boural železnou oponu. Xantypa, 2007, červenec–srpen
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: „Nevím, jak mluvit o vyrovnání s minulostí a nenaštvat se přitom…“ Rozhovor Jana Cholínského s ředitelem knihovny Libri prohibiti Jiřím Gruntorádem nejen o knihách. Prostor, 2009, č. 83, s. 135–144 [název – redakce]
 • CHOLÍNSKÝ, Jan – LEVÝ, Aleš: „80“ aneb o undergroundu s Honzou Cholínským I–XI. www.rumzine.com, 2011, březen–červen [název – redakce]
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Nástrahy při školní výuce a interpretaci komunistického režimu v Československu 1948 až 1989. Věrni zůstaneme – KPV, 2012, září/říjen, s. 10–11; Konzervativní listy, 2012, září, s. 9–10 [redakčně zkrácená verze pod upraveným názvem: Jak se učí ve školách o komunismu. Jakým nástrahám čelí školní výuka a interpretace komunistického režimu v Československu v letech 1948 až 1989?]
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Kulatý stůl bez kulatých slov. Konzervativní listy, březen 2016: http://konzervativnilisty.cz/index.php/122-cisla/brezen-2016/1384-kulaty-stul-bez-kulatych-slov

Vydavatelská činnost

 • KALVODA, Josef: Z bojů o zítřek, III. díl. Historické eseje. Nakladatelství Dílo, Kladno 1998
 • KALVODA, Josef: Role Československa v sovětské strategii. Nakladatelství Dílo, Kladno 1999
 • KALVODA, Josef: Studená válka 1946–1989. Svoboda znamená odpovědnost. Nakladatelství Dílo, Kladno 2001
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Nakladatelství Dílo, Kladno 2002
 • Rozpravy o přítomnosti a minulosti českého národa, č. 1–4 (1999–2000)

Ediční/redakční činnost

 • KALVODA, Josef: Z bojů o zítřek, III. díl. Historické eseje. Nakladatelství Dílo, Kladno 1998
 • KARLÍK, Lubor: Nejen o monetarismu. Iluze a realita. Lubor Karlík, 1998
 • KALVODA, Josef: Role Československa v sovětské strategii. Nakladatelství Dílo, Kladno 1999
 • Rozpravy o minulosti a přítomnosti českého národa č. 1–4 (Nakladatelství Dílo, 1999-2000)
 • LUDVÍK, Zbyněk – BUREŠ, Václav: Černá kniha minulosti. Košický vládní program – narudlý počátek s rudým zakončením: vzpomínky muklů a dokumentace. Zbyněk Ludvík, Frankfurt am Main 2001 [částečná redakce, konečnou úpravu obsahu provedl vydavatel]
 • KALVODA, Josef: Studená válka 1946-1989. Svoboda znamená odpovědnost. Nakladatelství Dílo, Kladno 2001
 • CHOLÍNSKÝ, Jan: Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Nakladatelství Dílo, Kladno 2002
 • Securitas imperii č. 20–25. ÚSTR, 2012–2014
 • JANDEČKOVÁ, Václava: Kámen: svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2013
 • JANDEČKOVÁ, Václava: Tři muži proti totalitě: odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2014
 • CENCKIEWICZ, Sławomir: Anna Solidarita. Život a dílo Anny Walentynowiczové na pozadí doby 1929–2010. ÚSTR a Volvox Globator, Praha 2016

Přednášková činnost

a) Přednášky na mezinárodních konferencích

 • Vlastislav Chalupa a Josef Kalvoda – dva osudy a odboje – Mezinárodní konference „Třetí odboj“, Metropolitní univerzita, Praha 2010
 • Korespondence a spolupráce mezi českými a slovenskými exilovými politickými organizacemi neuznávajícími Radu svobodného Československa – Mezinárodní konference „Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe“, Ústav pamäti národa, Bratislava 2011
 • Národní demokrat Rudolf Kopecký – ústřední osobnost české exilové nesocialistické žurnalistiky a ideový protipól ředitele čs. vysílání RFE F. Peroutky – Mezinárodní konference „Political exile from Central and Eastern Europe. Motives, strategies, activities and perceptions of East and West, 1945–1989 “, Ústav pamäti národa, Bratislava 2013
 • Pokusy o politické sjednocení v českém exilu a vztahy se Světovým kongresem Slováků – Mezinárodní konference „Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu“, Ústav pamäti národa, Bratislava 2015

b) Přednášky na konferencích, kolokviích a seminářích

 • Josef Kalvoda a český protikomunistický odboj v zahraničí – Seminář „Josef Kalvoda v protikomunistickém odboji“, ÚSTR, Praha 2009
 • Politická činnost v exilu, modelový příklad: Josef Kalvoda – Seminář „Protikomunistický odboj a odpor, pro učitele ZŠ a SŠ“, ÚSTR, Praha 2012
 • Profesor Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin – Konference „Prof. Josef Kalvoda – historik, křesťanský politik, exulant“; Knihovna kardinála Berana a Exodus o. s., Třemošná u Plzně 2012
 • Osobní archivní fond Josefa Kalvody – Konference „Prof. Josef Kalvoda – historik, křesťanský politik, exulant“; Knihovna kardinála Berana a Exodus o. s., Třemošná u Plzně 2012
 • Politické strany v exilu – programy, spolupráce a strategie v protikomunistickém odboji – Kolokvium „Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1956–1968“, ÚSTR, Praha 2013
 • Sarkasmus jako politická a filosofická zbroj – Simeon Ghelfand a Ladislav Jehlička ve studené válce – Konference „Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi, inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud“, Knihovna kardinála Berana a Filozofická fakulta ZČU, Plzeň 2013
 • Vývoj politického aktivismu v exilu v letech 1970–1989 – Kolokvium „Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1956–1968“, ÚSTR, Praha 2014
 • Radko Klein-Jánský – účastník domácího a zahraničního protikomunistického odboje – Konference „Třetí Odboj na Klatovsku a Domažlicku“, Městský úřad Klatovy, Klatovy 2014
 • Český underground 70. a 80. let optikou historiografie – Konference „Reflexe undergroundu“, ÚSTR a Knihovna Václava Havla, Praha 2015

c) Veřejné popularizační přednášky

 • Profesor Josef Kalvoda (1923-1999), exil a třetí odboj – Městský úřad Chotěboř, Chotěboř 2002
 • Prof. Josef Kalvoda (1923-1999), křesťan, politik, historik aneb vyznání víry činem – Česká křesťanská akademie – pobočka Plzeň, Plzeň 2012
 • Češi v bojích o minulost: vyrovnávání se s komunismem – Klub Ronina, Varšava 2013
 • Prekomunismus aneb příčiny československé tragédie v únoru 1948 (v postkomunistickém kontextu) – Konzervativní strana, Brno 2014
 • Ztracená kontinuita a krize identity, čeští křesťanští konzervativci a národovečtí liberálové v protikomunistickém exilu v kontextu krize současné politiky (I. a II.) – Konzervativní strana, Brno 2016

Organizace a moderování besed a filmových seminářů

 • BesedaSovětský blok proti Solidaritě, hosté: Sławomir Cenckiewicz, Petr Blažek, Josef Mlejnek – Polský institut v Praze, Praha 2012 (organizace a moderování Jan Cholínský)
 • Beseda Sławomira Cenckiewicze se zaměstnanci ÚSTR – ÚSTR, Praha 2012 (organizace a moderování Jan Cholínský)
 • Promítání filmu o Wojciechu Jaruzelském „Soudruh generál“ a beseda s režisérem Grzegorzem Braunem, host Petr Blažek – ÚSTR, Praha 2013 (organizace a moderování Jan Cholínský)
 • Marek Chodakiewicz: Nástup komunismu v Polsku a ve střední Evropě po druhé světové válce – Přednáška amerického historika, ÚSTR, Praha 2013 (organizace a moderování Jan Cholínský)
 • Marek Chodakiewicz: Intermarium, koncepce politického uspořádání střední a východní Evropy – Přednáška amerického historika pro zaměstnance ÚSTR (organizace a moderování Jan Cholínský)
 • „Transformace – od Lenina k Putinovi I. až III. díl“ (režie Grzegorz Braun) – Promítání dokumentární série v rámci Konference Společnosti pro vědu a umění, Plzeň 2015 (organizace a doprovodný komentář Jan Cholínský)
 • Sławomir Cenckiewicz: Plukovník Ryszard Kukliński – III. světová válka a polský atomový holocaust – Přednáška polského historika, ÚSTR, Praha 2015 (organizace a moderování besedy Jan Cholínský)

Organizace a moderování konferencí

 • Osudné desetiletí 1938–1948, referáty: Ivo T. Budil, Jan Cholínský, Kamil Nedvědický, Petr Placák, Václav Veber – Západočeská univerzita Plzeň, Plzeň 2013 (organizace Jan Cholínský)
 • Panel Protikomunistický odboj 1948–1968, referáty: Václava Jandečková, Lukáš Kopecký, Petr Mallota, Prokop Tomek, Eduard Stehlík, Václav Veber – Konference Společnosti pro vědu a umění, Západočeská univerzita Plzeň, Plzeň 2014 (organizace a moderování Jan Cholínský)
 • Panel Protikomunistický odpor 1969–1989, referáty: Josef Halla, Michal Janata, Peter Jašek, Radomír Malý, František Stárek, Pavel Žáček – Konference Společnosti pro vědu a umění, Západočeská univerzita Plzeň, Plzeň 2014 (organizace a moderování Jan Cholínský)

Výstavy:

 • Profesor Josef Kalvoda (1923-1999), exil a třetí odboj – Knihovna Libri prohibiti, Praha 2002

Projekty a didaktické materiály

 • Projekty a didaktické materiály v oblasti sociální pedagogiky a sociální politiky (1995–2012)
 • Typologie protikomunistického odboje pro ZŠ a SŠ, modelový příklad: Josef Kalvoda (ÚSTR 2013)
 • Český exilový politický aktivismus a politická publicistika v opozici k Radě svobodného Československa v letech 1948–1968 (ÚSTR, 2015)
 • Připomínky k materiálu vedení ÚSTR: „Teze vědeckého zaměření ÚSTR. Pracovní verze: 14. 04. 2015“ (ÚSTR, 2015)